Home TSEG
Home 

2016 

2015 

2014 

2013 

2012 

2011 

2010 

2009 

2008 

2007 

2006 
  2006 nr. 4 
  2006 nr. 3 
  2006 nr. 2 
  2006 nr. 1
    • Summaries 

2005 

2004 
Over TSEG 

Richtlijnen voor auteurs 


Laatst gewijzigd:
24 juni 2016
2006 nr. 1
jrg. 3 (2006) nummer 1 - Inhoudsopgave
3
Informatiestromen en de herkomstgebieden van migranten in de Nederlanden in de Vroegmoderne Tijd
Clé Lesger

24
Tussen arbeid en beroep.
Jongens en meisjes in de stedelijke nijverheid, ca. 1600-1800

Elise van Nederveen Meerkerk en Ariadne Schmidt

51
'Zwaeren arbeyden ende cleen proffijten'
De rentmeesters van de exploten bij het Hof van Holland 1463-1566

Serge ter Braake

73
Varieties of capitalism en de Nederlandse economie in de periode 1950-2000
Jeroen Touwen

Aankondiging internationale conferentie

Advertenties

105
Recensies
Peter Lindert, Growing public. Social spending and economic growth since the eighteenth century. Deel 1 (Jeroen Touwen) Volledige tekst
B. Wouda (ed.), Ingelanden als uitbaters. Sociaal-economische studies naar Oud- en Nieuw-Reijerwaard, een polder op een Zuid-Hollands eiland (Siger Zeischka) Volledige tekst
Klazien Brummel, Holland danst! Danscultuur in de twintigste eeuw (Rob van Ginkel) Volledige tekst
Gerard Groeneveld, Kriegsberichter. Nederlandse SS-oorlogsverslaggevers 1941-1945 (Roel Vande Winkel) Volledige tekst
Louis Sicking, Harry de Bles, Elend des Bouvrie (eds.), Dutch light in the 'Norwegian night'. Maritime relations and migration across the North Sea in early modern times (Adri P. van Vliet) Volledige tekst
S. van den Bergh, Verdeeld land. De geschiedenis van de ruilverkaveling in Nederland vanuit een lokaal perspectief, 1890-1985 (Hans Renes) Volledige tekst
Annette de Vries, Ingelijst werk. De verbeelding van arbeid en beroep in de vroegmoderne Nederlanden (Rudolf Dekker) Volledige tekst
Kaat Wils, De omweg van de wetenschap. Het positivisme en de Belgische en Nederlandse intellectuele cultuur 1845-1914 (Bert Theunissen) Volledige tekst
Harry Lintsen e.a., Made in Holland. Een techniekgeschiedenis van Nederland (1800-2000) (Ed Taverne) Volledige tekst
Eric Duivenvoorden, Met emmer en kwast. Veertig jaar Nederlandse actieaffiches 1965-2005 (Huub Sanders) Volledige tekst
G.-J. Johannes en M. Cohen de Lara, Van Haarlem naar Manhattan. Veertig jaar VNU 1965-2005. Een uitgeverij in de lage landen wordt internationaal informatie- en mediaconcern (Dick van Lente) Volledige tekst
Piet Honig, Herinneringen van een Rotterdams revolutionair. Bezorgd door Bert Altena (Sjaak van der Velden) Volledige tekst
D. van Delft, Heike Kamerlingh Onnes. Een biografie (Ad Maas) Volledige tekst
Erik van Ree, Wereldrevolutie. De communistische beweging van Marx tot Kim Jong Il (Sjaak van der Velden) Volledige tekst
Ariëtte Dekker, Cornelis Verolme. Opkomst en Ondergang van een scheepsbouwer (Meindert Fennema) Volledige tekst
Christoph Kreutzmüller, Händler und Handlungsgehilfen: Der Finanzplatz Amsterdam und die deutschen Grossbanken (1918-1945) (Ton de Graaf) Volledige tekst
Rob van der Laarse en Yme Kuiper (eds.), Beelden van de buitenplaats. Elitevorming en notabelencultuur in Nederland in de negentiende eeuw (Boudien de Vries) Volledige tekst
Hans Buiter, Riool, rails en asfalt. 80 jaar straatrumoer in vier Nederlandse steden (Erik van der Vleuten) Volledige tekst