Home TSEG
Home 

2016 

2015 

2014 

2013 

2012 

2011 

2010 

2009 

2008 
  2008 nr. 4 
  2008 nr. 3 
  2008 nr. 2 
  2008 nr. 1
    • Summaries 

2007 

2006 

2005 

2004 
Over TSEG 

Richtlijnen voor auteurs 


Laatst gewijzigd:
24 juni 2016
2008-1
jrg. 5 (2008) nummer 1 - Inhoudsopgave

THEMA – Gender, migratie en overheidsbeleid in Nederland en België in de periode 1945-2005, onder redactie van Marlou Schrover

3
Verschillen die verschil maken: inleiding op het themanummer over gender, migratie en overheidsbeleid in Nederland en België in de periode 1945-2005
Marlou Schrover

23
Gemengd huwen, nationaliteit en de verschillen voor mannen en vrouwen. Poolse oudgedienden en Ostarbeiterinnen in België tijdens de Koude Oorlog
Machteld Venken

49
Echtgenotes, mijnarbeiders, au-pairs en soldaten: de pionnen op het Europese schaakbord. Gender en de Europese migratieonderhandelingen, 1950-1968
Simone Goedings

75
Ongehuwd en kinderloos. Regels, sekseonderscheid en arbeidsmigratie naar Nederland 1945-2006
Tesseltje de Lange

101
Ambtelijke onmin rond gezinnen van gastarbeiders. Beleidsvorming inzake gezinsmigratie in Nederland, 1955-1970
Saskia Bonjour

128
Recensies

Jan Willem Stutje, Ernest Mandel. Rebel tussen droom en daad. 1923-1995 (Bert Altena) Volledige tekst
Henk Smeets en Fridus Steijlen, In Nederland gebleven. De geschiedenis van Molukkers 1951-2006 (Ulbe Bosma) Volledige tekst
Aart Bijl, Verkeer en vervoer in de Betuwe 1800-2000 (Hans Buiter) Volledige tekst
Hans Krabbendam, Vrijheid in het verschiet. Nederlandse emigratie naar Amerika 1840-1940 en George Harinck en Hans Krabbendam (eds.) Morsels in the melting pot. The persistence of Dutch immigrant communities in North America (Corrie van Eijl) Volledige tekst
Peter Romijn, Burgemeesters in oorlogstijd. Besturen onder Duitse bezetting (Dirk Luyten) Volledige tekst
Elise van Nederveen Meerkerk, De draad in eigen handen: vrouwen en loonarbeid in de Nederlandse textielnijverheid, 1581-1810 (Maarten Prak) Volledige tekst
Tallier Pierre-Alain, Forêts et propriétaires forestiers en Belgique de la fin du xviiie siècle à 1914. Histoire de l.évolution de la superficie forestière, des peuplements, des techniques sylvicoles et des débouchés offerts aux produits ligneux (Wouter Ronsijn) Volledige tekst
Cor Trompetter, Eén grote familie. Doopsgezinde elites in de Friese Zuidwesthoek 1600-1850 (Serge ter Braake) Volledige tekst
W. Baron, ‘Het belang en de welvaart van alle ingezetenen’. Gezondheidszorg in de stad Groningen, 1800-1870 (Henk van Zon) Volledige tekst
Amanda Kluveld, Anne Hilde van Baal, Catharina Th. Bakker en Gemma Blok (eds.), Genezen. Opstellen bij het afscheid van Marijke Gijswijt-Hofstra (Catelijne Akkermans) Volledige tekst
Martine Vanwelden, Productie van wandtapijten in de regio Oudenaarde. Een symbiose tussen stad en platteland (15de tot 17de eeuw) (Koenraad Brosens) Volledige tekst
Adri P. van Vliet, ‘Een vriendelijcke groetenisse’. Brieven van het thuisfront aan de vloot van De Ruyter (1664-1665) (Annette de Wit) Volledige tekst
Gabri van Tussenbroek, The architectural network of the Van Neurenberg family in the Low Countries (1480-1640) (Clé Lesger) Volledige tekst
Laura Lee Downs, Writing Gender History (Willemijn Ruberg) Volledige tekst
Corrie van Eijl, Al te goed is buurmans gek. Het Nederlandse vreemdelingenbeleid 1840-1940 (Henk te Velde) Volledige tekst
L.J. Dorsman en P.J. Knegtmans, Onderzoek in opdracht. De publieke functie van de universitaire wetenschap in Nederland sedert 1876 (B.J.R. van der Meulen) Volledige tekst
Danielle van den Heuvel, ‘Bij uijtlandigheijt van haar man’. Echtgenotes van voc-zeelieden, aangemonsterd voor de kamer Enkhuizen (1700-1750) (Ingrid van der Vlis) Volledige tekst

Advertenties

Aankondiging
Studiedag donderdag 29 mei 2008: Tussen markt en moraal. Bevolkingskwesties in de Lage Landen tijdens het interbellum