Home TSEG
Home 

2016 

2015 

2014 

2013 

2012 

2011 

2010 

2009 
  2009 nr. 4 
  2009 nr. 3 
  2009 nr. 2 
  2009 nr. 1
    • Summaries 

2008 

2007 

2006 

2005 

2004 
Over TSEG 

Richtlijnen voor auteurs 


Laatst gewijzigd:
24 juni 2016
2009-1
jrg. 6 (2009) nummer 1 - Inhoudsopgave
3
Cambrinus uitgedaagd. Verschuivingen in de consumptie en distributie van dranken in het achttiende-eeuwse Hasselt
Johan Poukens

26
Klein gewin brengt rijkdom in. De Zuid-Nederlandse handelaars in de export naar Italië in de jaren 1540
Jeroen Puttevils

53
Marktwerking of discriminatie? Spinlonen van mannen en vrouwen in de zeventiende-eeuwse Nederlandse textielnijverheid
Elise van Nederveen Meerkerk

80
De ‘laatste’ voedselrellen. Voedseloproer in de jaren 1850 in Vlaanderen: een casestudie van Sint-Niklaas
Wouter Ronsijn

109
Recensies

H.B. Wiardi Beckman, En die twee jongens zijn wij. Brieven aan M. van der Goes van Naters. Ingeleid en bezorgd door Mireille Berman en Marijke Halbertsma-Wiardi (Maarten Brinkman) Volledige tekst
Jens Rydström en Kati Mustola (eds.), Criminally Queer. Homosexuality and Criminal Law in Scandinavia 1842-1999 (Wannes Dupont)Volledige tekst
Salvador Bloemgarten, Hartog de Hartog Lémon, 1755-1823. Joodse revolutionair in Franse Tijd en Bart Wallet, Nieuwe Nederlanders. De integratie van de joden in Nederland 1814-1851(Karin Hofmeester) Volledige tekst
Judith Frishman en Hetty Berg (eds.),Dutch jewry in a cultural maelstrom, 1880-1940 (Veerle Vanden Daelen) Volledige tekst
Merijn Knibbe, Lokkich Fryslân, Landpacht, arbeidsloon en landbouwproductiviteit in het Friese kleigebied 1505-1830 (Reinoud Vermoesen) Volledige tekst
Serge Jaumain en Paul André Linteau,Vivre en ville. Bruxelles et Montréal aux xixe et xx (Ed Taverne) Volledige tekst
Lissa Roberts, Simon Schaffer en Peter Dear (eds.), The Mindful Hand: Inquiry and invention from the late Renaissance to early industrialization (Chunglin Kwa) Volledige tekst
Karel Steenbrink, Catholics in Indonesia, 1808-1942: A documented history. Vol. 2. The spectacular growth of a self-confident minority, 1903-1942 (J. Thomas Lindblad) Volledige tekst
Simonetta Cavaciocchi (ed.), Fiscal systems in the European economy from the 13th to the 18th centuries (Jelle Haemers) Volledige tekst
A. van der Belt, Het VOC-bedrijf op Ceylon. Een voorname vestiging van de Oost-Indische Compagnie in de 18de eeuw (Herman Ketting) Volledige tekst
Bert Timmermans, Patronen van patronage in het zeventiende-eeuwse Antwerpen. Een elite als actor binnen een kunstwereld (Harm Nijboer) Volledige tekst
Christianne Smit (ed.), Fatsoenlijk vertier. Deugdzame ontspanning voor arbeiders na 1870 (Sjaak van der Velden) Volledige tekst
Christiaan van Bochove, The economic consequences of the Dutch. Economic integration around the North Sea, 1500-1800 (Job Weststrate) Volledige tekst
Doreen Arnoldus, In goed overleg? Het overleg over de sociale zekerheid in Nederland vergeleken met België, 1967-1984 (Dirk Luyten) Volledige tekst

Aankondiging
NEHA studiemiddag 19 juni 2009: 400 jaar Nederlands-Amerikaanse betrekkingen 1609-2009