Home TSEG
Home

2016 

2015 

2014 

2013 

2012 

2011 

2010 

2009 

2008 

2007 

2006 

2005 

2004 
Over TSEG

Richtlijnen voor auteurs 


Laatst gewijzigd:
24 juni 2016
Over het TSEG
Het Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis wordt in opdracht van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en het Nederlands Economisch-Historisch Archief (NEHA) door Amsterdam University Press uitgegeven. Het is de voortzetting van het Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis (TvSG), het NEHA-Jaarboek en het NEHA-Bulletin. Het tijdschrift verschijnt vier maal per jaar.

Het Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis (TSEG) is het Nederlands-Vlaamse vaktijdschrift op het gebied van de sociale en economische geschiedenis. TSEG richt zich op de sociale en economische geschiedenis in brede zin, waarbij de belangstelling uitgaat naar de manier waarop mensen in het verleden met elkaar omgingen en vorm gaven aan sociale, economische, culturele, of politieke patronen. Sleutelbegrippen hierbij zijn onder meer: ondernemerschap, arbeid, sociale bewegingen, macht en (on)gelijkheid, groepsculturen, netwerken, identiteit, gender, etniciteit, economische groei en ecologie, bedrijf en techniek. De redactie beschouwt inzichten en theorieŽn uit de sociale wetenschappen als een bron van inspiratie.
TSEG is een peer refereed tijdschrift. Het tijdschrift is een voorzetting van het NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis (opgericht in 1914), Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis (opgericht in 1975) en NEHA-Bulletin (opgericht in 1986). Door de fusie ontstond een tijdschrift dat vier keer per jaar verschijnt en dat de lezer per jaargang meer bladzijden kan bieden dan voorheen.
Hoewel de oude periodieken hun eigen accenten hadden, bewogen zij zich inhoudelijk op aangrenzende en deels overlappende onderwerpen en thema's. Het nieuwe Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis zal deze accenten behouden. De brede aanpak van de sociale geschiedenis, inclusief de culturele aspecten, die het TvSG kenmerkte, zal erin terug te vinden zijn. Hetzelfde geldt voor de specifieke economische geschiedschrijving van het NEHA-Jaarboek en het NEHA-Bulletin.

Redactie
Ariadne Schmidt (kernredactie, voorzitter), Ewout Frankema (kernredactie), Astrid Verburg (redactiesecretaris) Ilja Van Damme, Isabelle Devos, Jacques van Gerwen, Frank Schipper, Yves Segers, Anne Winter en Jaco Zuijderduijn.

Artikelen en andere bijdragen
Zenden aan de redactiesecretaris: Astrid Verburg. Bijdragen worden alleen in elektronische vorm geaccepteerd. Bestanden kunnen in Word worden gericht aan .

Richtlijnen voor auteurs zijn te vinden op deze website: www.tseg.nl/richtlijnenauteurs.php.

Het TSEG maakt gebruik van anonieme, externe vakreferenten.

Boeken ter bespreking
Deze kunnen aan de redactiesecretaris worden opgestuurd:
IISG
tav. Astrid Verburg
Postbus 2169
1000 CD Amsterdam

Internet
Het tijdschrift is op internet te vinden op www.tseg.nl. Tabellen en grafieken zijn ook op dit internet-adres te vinden. Ze worden tevens in bewaring gegeven bij het NIWI-NHDA.


Copyright
Het copyright van artikelen en andere bijdragen die in het TSEG verschijnen berust bij het IISG en het NEHA. Voor het overnemen van (delen van) een artikel of een andere bijdrage, moet men eerst schriftelijk toestemming hebben van deze instellingen. Men dient zich hiervoor te wenden tot de redactiesecretaris.
Reacties worden op prijs gesteld en kunnen per e-mail aan de redactiesecretaris worden verstuurd.

Advertenties
Amsterdam University Press, Herengracht 221, 1016 BG Amsterdam, T (020) 420 00 50, Email v.de.bueger@aup.nl.
Tarieven: 1/1 pagina € 200,00; ½ pagina € 115,00; ¼ pagina € 65,00. Bijsluiter: op aanvraag.

ISSN 1572-1701

Articles appearing in this journal are abstracted and indexed in HISTORICAL ABSTRACTS and AMERICA: HISTORY AND LIFE.

Productie
Amsterdam University Press, Herengracht 221, 1016 BG Amsterdam, T (020) 420 00 50, E-mail info@aup.nl.

Ontwerp
Logo en omslag TSEG: WAT ontwerpers, Utrecht
Binnenwerk: LINE UP boek en media, Groningen
Website: IISG, Amsterdam
 English | Nederlands