[1]
Knibbe, M. 2021. Reitze Jonkman, Eene quaestie van vraag en aanbod. Veenbaas Alle Wytzes en zijn arbeiders in Appelscha . TSEG - The Low Countries Journal of Social and Economic History. 18, 2 (Oct. 2021). DOI:https://doi.org/10.52024/tseg10793.