[1]
Waite, G.K. 2022. Peter Gorter, Gereformeerde migranten. De religieuze identiteit van Nederlandse gereformeerde migrantengemeenten in de rijkssteden Frankfurt am Main, Aken en Keulen (1555-1600) . TSEG - The Low Countries Journal of Social and Economic History. 19, 2 (Sep. 2022), 130–133. DOI:https://doi.org/10.52024/tseg.12298.