[1]
Brusse, P. 2022. Investeringscultuur in Nederland: Ruraal beleggingsgedrag in een burgerlijk-stedelijke samenleving, 1780-1880. TSEG - The Low Countries Journal of Social and Economic History. 19, 3 (Dec. 2022), 69–98. DOI:https://doi.org/10.52024/tseg.12917.