[1]
Stynen, A. 2023. Jan Luiten van Zanden, Thomas van Goethem, Rob Lenders en Joop Schaminée, De ontdekking van de natuur. De ontwikkeling van biodiversiteit in Nederland van ijstijd tot 21ste eeuw . TSEG - The Low Countries Journal of Social and Economic History. 20, 1 (Apr. 2023). DOI:https://doi.org/10.52024/tseg.13630.