(1)
Looijesteijn, H. Hanno Brand En Egge Knol (red.), Koggen, Kooplieden En Kantoren. De Hanze, Een Praktisch Netwerk. Groninger Hanze Studies; Maartje Van Gelder, Trading Places, The Netherlandisch Merchants in Early Modern Venice, Library of Economic History, Volume 1.; ’Bert Koene, De Caeskopers, Een Zaanse Koopmansfamilie in De Gouden Eeuw. TSEG 2011, 8, 117-121.