(1)
Kamp, J. Jane Whittle (red.), Servants in Rural Europe 1400-1900. TSEG 2019, 16, 124-126.