Knibbe, M. (2021). Reitze Jonkman, Eene quaestie van vraag en aanbod. Veenbaas Alle Wytzes en zijn arbeiders in Appelscha . TSEG - The Low Countries Journal of Social and Economic History, 18(2). https://doi.org/10.52024/tseg10793