Waite, G. K. (2022). Peter Gorter, Gereformeerde migranten. De religieuze identiteit van Nederlandse gereformeerde migrantengemeenten in de rijkssteden Frankfurt am Main, Aken en Keulen (1555-1600) . TSEG - The Low Countries Journal of Social and Economic History, 19(2), 130–133. https://doi.org/10.52024/tseg.12298