Brusse, P. (2022). Investeringscultuur in Nederland: Ruraal beleggingsgedrag in een burgerlijk-stedelijke samenleving, 1780-1880. TSEG - The Low Countries Journal of Social and Economic History, 19(3), 69–98. https://doi.org/10.52024/tseg.12917