Skalli-Housseini, Y. (2022). Victor Enthoven (ed.), Nederland in last. Vijfhonderd jaar overheidsfinanciën in de Lage Landen, 1500-2000 . TSEG - The Low Countries Journal of Social and Economic History, 19(3). https://doi.org/10.52024/tseg.12991