Stynen, A. (2023). Jan Luiten van Zanden, Thomas van Goethem, Rob Lenders en Joop Schaminée, De ontdekking van de natuur. De ontwikkeling van biodiversiteit in Nederland van ijstijd tot 21ste eeuw . TSEG - The Low Countries Journal of Social and Economic History, 20(1). https://doi.org/10.52024/tseg.13630