Bastiaan Willink, De textielbaronnen. Twents-Gelders familisme en de eerste grootindustrie van Nederland 1800-1980. (2011). TSEG - The Low Countries Journal of Social and Economic History, 8(2), 140-141. https://doi.org/10.18352/tseg.326