De Schepper, M. (2019). Sophie Reinders, De mug en de kaars. Vriendenboekjes van adellijke vrouwen 1575-1640. TSEG - The Low Countries Journal of Social and Economic History, 16(2), 140–141. https://doi.org/10.18352/tseg.1090