Van der Vlis, I. (2020). Marijke van der Wal, Koopmanszoon Michiel Heusch op Italiëreis. Brieven van het thuisfront, 1664-1665. TSEG - The Low Countries Journal of Social and Economic History, 16(3-4), 103–105. https://doi.org/10.18352/tseg.1112