Van Nederveen Meerkerk, E. (2020). Van regionaal naar globaal. Wat kunnen we leren van internationaal vergelijkend historisch onderzoek naar arbeid en gender?. TSEG - The Low Countries Journal of Social and Economic History, 17(1), 77–96. https://doi.org/10.18352/tseg.1126