Krabbendam, H. (2020). Huub Sanders, Het virus der betrokkenheid. Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 1935-1989. TSEG - The Low Countries Journal of Social and Economic History, 17(1), 188-190. https://doi.org/10.18352/tseg.1147