Waite, Gary K. 2022. “Peter Gorter, Gereformeerde Migranten. De Religieuze Identiteit Van Nederlandse Gereformeerde Migrantengemeenten in De Rijkssteden Frankfurt Am Main, Aken En Keulen (1555-1600)”. TSEG - The Low Countries Journal of Social and Economic History 19 (2):130-33. https://doi.org/10.52024/tseg.12298.