Brusse, Paul. 2022. “Investeringscultuur in Nederland: Ruraal Beleggingsgedrag in Een Burgerlijk-Stedelijke Samenleving, 1780-1880”. TSEG - The Low Countries Journal of Social and Economic History 19 (3):69-98. https://doi.org/10.52024/tseg.12917.