Skalli-Housseini, Yannis. 2022. “Victor Enthoven (ed.), Nederland in Last. Vijfhonderd Jaar overheidsfinanciën in De Lage Landen, 1500-2000”. TSEG - The Low Countries Journal of Social and Economic History 19 (3). https://doi.org/10.52024/tseg.12991.