Lak, Martijn. 2023. “Petra Groen Et al., Krijgsgeweld En Kolonie. Opkomst En Ondergang Van Nederland Als Koloniale Mogendheid 1816-2010”. TSEG - The Low Countries Journal of Social and Economic History 20 (1). https://doi.org/10.52024/tseg.13621.