Looijesteijn, Henk. 2011. “Hanno Brand En Egge Knol (red.), Koggen, Kooplieden En Kantoren. De Hanze, Een Praktisch Netwerk. Groninger Hanze Studies; Maartje Van Gelder, Trading Places, The Netherlandisch Merchants in Early Modern Venice, Library of Economic History, Volume 1.; ’Bert Koene, De Caeskopers, Een Zaanse Koopmansfamilie in De Gouden Eeuw”. TSEG - The Low Countries Journal of Social and Economic History 8 (3):117-21. https://doi.org/10.18352/tseg.342.