Van den Tol, Joris. 2017. “ Holambra: De Moeizame Beginjaren Van Een Stukje Nederland in Brazilië”. TSEG - The Low Countries Journal of Social and Economic History 14 (2):110-12. https://doi.org/10.18352/tseg.957.