Knibbe, M. (2021) “Reitze Jonkman, Eene quaestie van vraag en aanbod. Veenbaas Alle Wytzes en zijn arbeiders in Appelscha ”, TSEG - The Low Countries Journal of Social and Economic History, 18(2). doi: 10.52024/tseg10793.