van Nederveen Meerkerk, E. (2022) “Sekse in de koloniale geschiedschrijving : Jan Bremans Kolonialisme en racisme gelezen door een genderbril”, TSEG - The Low Countries Journal of Social and Economic History, 19(3), pp. 103–114. doi: 10.52024/tseg.13103.