“Bastiaan Willink, De textielbaronnen. Twents-Gelders familisme en de eerste grootindustrie van Nederland 1800-1980” (2011) TSEG - The Low Countries Journal of Social and Economic History, 8(2), pp. 140–141. doi:10.18352/tseg.326.