Looijesteijn, H. (2011) “Hanno Brand en Egge Knol (red.), Koggen, Kooplieden en Kantoren. De Hanze, een Praktisch Netwerk. Groninger Hanze Studies; Maartje van Gelder, Trading Places, The Netherlandisch Merchants in Early Modern Venice, Library of Economic History, Volume 1.; ’Bert Koene, De Caeskopers, Een Zaanse Koopmansfamilie in de Gouden Eeuw”, TSEG - The Low Countries Journal of Social and Economic History, 8(3), pp. 117–121. doi: 10.18352/tseg.342.