Denis, B. (2016) “Jan Timmermans, Wonen als arbeider in een textielstad. Arbeidershuisvesting in Tilburg, 1870-1938”, TSEG - The Low Countries Journal of Social and Economic History, 13(3), pp. 133–135. doi: 10.18352/tseg.881.