Van den Tol, J. (2017) “ Holambra: De moeizame beginjaren van een stukje Nederland in Brazilië”., TSEG - The Low Countries Journal of Social and Economic History, 14(2), pp. 110–112. doi: 10.18352/tseg.957.