Van Nederveen Meerkerk, E. (2020) “Van regionaal naar globaal. Wat kunnen we leren van internationaal vergelijkend historisch onderzoek naar arbeid en gender?”, TSEG - The Low Countries Journal of Social and Economic History, 17(1), pp. 77–96. doi: 10.18352/tseg.1126.