[1]
A. Stynen, “Jan Luiten van Zanden, Thomas van Goethem, Rob Lenders en Joop Schaminée, De ontdekking van de natuur. De ontwikkeling van biodiversiteit in Nederland van ijstijd tot 21ste eeuw ”, TSEG, vol. 20, no. 1, Apr. 2023.