[1]
“Jan de Vries, The Industrious Revolution. Consumer behavior and the household economy, 1650 to the present”, TSEG, vol. 6, no. 4, pp. 175–177, Dec. 2009, doi: 10.18352/tseg.479.