[1]
P. De Graef, “Mesthoop doet leven? Stadsmest en een beter bemestingspatroon in de achttiende-eeuwse Vlaamse landbouw”, TSEG, vol. 14, no. 1, pp. 36–68, Jun. 2017.