[1]
L. Balai, “Ruud Paesie, Slavenopstand op de Neptunus. Kroniek van een wanhoopsdaad”, TSEG, vol. 14, no. 2, pp. 116–118, Jun. 2017.