Looijesteijn, H. “Hanno Brand En Egge Knol (red.), Koggen, Kooplieden En Kantoren. De Hanze, Een Praktisch Netwerk. Groninger Hanze Studies; Maartje Van Gelder, Trading Places, The Netherlandisch Merchants in Early Modern Venice, Library of Economic History, Volume 1.; ’Bert Koene, De Caeskopers, Een Zaanse Koopmansfamilie in De Gouden Eeuw”. TSEG - The Low Countries Journal of Social and Economic History, vol. 8, no. 3, Sept. 2011, pp. 117-21, doi:10.18352/tseg.342.