Looijesteijn, Henk. “Hanno Brand En Egge Knol (red.), Koggen, Kooplieden En Kantoren. De Hanze, Een Praktisch Netwerk. Groninger Hanze Studies; Maartje Van Gelder, Trading Places, The Netherlandisch Merchants in Early Modern Venice, Library of Economic History, Volume 1.; ’Bert Koene, De Caeskopers, Een Zaanse Koopmansfamilie in De Gouden Eeuw”. TSEG - The Low Countries Journal of Social and Economic History 8, no. 3 (September 15, 2011): 117–121. Accessed September 29, 2023. https://tseg.nl/article/view/7612.