https://tseg.nl/issue/feed TSEG - The Low Countries Journal of Social and Economic History 2023-09-12T12:01:21+02:00 Astrid Verburg info@tseg.nl Open Journal Systems <p>TSEG - The Low Countries Journal of Social and Economic History is the Dutch-Flemish journal of social and economic history. It is an open access, peer-reviewed, scientific journal which was granted A status/ INT 1 by the European Science Foundation. The journal has a strong interest in the manner in which people in the past have interacted with each other and given shape to social, economic, cultural and political patterns. Key notions here are economic growth, power &amp; (in)equality, group cultures, networks, identity, gender, ethnicity, ecology, trade &amp; technique, entrepreneurship, labour &amp; social movements.</p> https://tseg.nl/article/view/11481 Boven de 50ste breedtegraad 2022-01-14T12:23:56+01:00 Mariëlla Beukers m.beukers@xs4all.nl <p>Before the climate changes of the late twentieth century, the northern part of the Low Countries was generally assumed too cold and wet for viticulture. However, there is evidence of medieval vineyards and viticulture, for example in the gardens of several castles and noble residences in Holland and Gelre around 1375. This article explores the position, size and nature of the vineyards of the castle in Schoonhoven (Holland) between 1365 and 1397 and concludes that the reasons for planting those vineyards must be sought in the noble lifestyle of the owners, which required not only representative gardens with vineyards but also verjuice – the sour juice of unripe grapes – for the table. A second conclusion is that the presence of vineyards or viticulture in areas with less suitable climatic conditions not always automatically implies the production of wine (viniculture). </p> 2023-09-12T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Mariëlla Beukers https://tseg.nl/article/view/11453 Conceived in Sin 2022-01-06T11:02:10+01:00 Paul Puschmann P.Puschmann@let.ru.nl Sophie Vries Sophie.Vries@ru.nl <p>This article explores the causes of the rise in extra-marital fertility in the Antwerp district between 1820 and 1920. The Antwerp COR*-database is used to compare the reproductive life courses and characteristics of unmarried mothers, women who experienced bridal pregnancies, as well as women who conceived exclusively within marriage. The authors conclude that illegitimacy was mainly a phenomenon among young urban working class women, and that it was predominantly a consequence of vulnerability. The rise of illegitimacy should be viewed against Antwerp’s transition from a regional textile centre into a major port city, which increased migration and negatively influenced women’s employment opportunities. The effects of illegitimacy were not as disastrous as the literature suggests, however, given the fact that a high percentage of the affected women eventually married. </p> 2023-09-12T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Paul Puschmann, Sophie Vries https://tseg.nl/article/view/14351 De dynamiek van de naoorlogse private schuldgroei in Nederland 2023-05-09T13:44:40+02:00 Arthur van Riel riel@wrr.nl Casper G. de Vries cdevries@ese.eur.nl <p><strong>The dynamics of postwar private debt growth in the Netherlands</strong><br />The level of private debt in the Netherlands is exceptional in both historical and comparative terms. High debt ratios inhibit economic growth, induce financial fragility and lead to deeper and more tenacious recessions. Facilitated by fiat money creation, private debt in the modern economy mainly consists of bank credit. Internationally shared causes of the rise in bank money are the decline in cash payments, tax deductions and a narrowed focus in monetary policy. In the Dutch case, liberalized mortgages, the side effects of the capital funded pension system and the strong concentration of the banking system add to these. It is the confluence of these factors <br />that has made Dutch debt growth since the 1970s exceptional. Some of these, notably the deduction of interest on mortgages and financial deregulation, have dominated the debate on this subject and hence are part of public perception. However, this does not apply to other mechanisms identified, such as the role of bank money and that of bank concentration. As a result, policy analysis of the debt problem thus far has been selective. The lessons of Dutch financial development are of importance to the realization of the European banking union and to monetary policy and taxation in the euro area. Our analysis thus demonstrates the usefulness of applied history.</p> 2023-09-12T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Arthur van Riel, Casper G. de Vries https://tseg.nl/article/view/14852 Tinbergen, de Nederlandse loonpolitiek en de sociaaldemocratie: een discussiedossier 2023-05-30T14:10:09+02:00 Aad Blok abl@iisg.nl <p>In 2021 verscheen de biografie van Nederlands bekendste econoom, Jan Tinbergen (1903-1994). Als historicus van het economisch denken heeft Dekker vanzelfsprekend veel aandacht voor Tinbergens wetenschappelijke werk en voor zijn grote invloed op de ontwikkeling van de economische wetenschap als toegepaste wetenschap. Het centrale thema in Dekkers biografie is Tinbergens succesvolle project om van de op wiskunde gebaseerde moderne economie een echte beleidswetenschap te maken. De wetenschappelijke ontwikkeling van het vak staat bij Tinbergen altijd in dienst van de toepassing in het economisch beleid. Hoewel zijn inzet daarmee technocratisch kan worden genoemd, worden de doelstellingen van dat beleid voor Tinbergen bepaald door zijn levenslange socialistische politieke overtuiging en sociale bewogenheid.&nbsp;</p> 2023-09-12T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Aad Blok https://tseg.nl/article/view/14714 Idealisme en technocratie 2023-05-22T15:25:38+02:00 Ad Knotter ad.knotter@iisg.nl <p>Jan Tinbergen was een idealistische technocraat, bij wie een specifieke, uit de jaren 1930 daterende ‘plansocialistische’ invulling van het sociaaldemocratische programma samenging met een naïef geloof in de objectiviteit van de economische wetenschap en de voorspellende waarde van econometrische modellen. Tinbergen heeft zowel in de wetenschappelijke als in de beleidssfeer enorme invloed gehad. Nog in de jaren 1990 bleek een meerderheid van de Nederlandse economen zich als ‘telgen van Tinbergen’ te beschouwen.</p> 2023-09-12T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Ad Knotter https://tseg.nl/article/view/14741 Tinbergen en de theoretische armoede van de sociaaldemocratie 2023-05-23T10:12:39+02:00 Alfred Kleinknecht alfred.kleinknecht@gmail.com <p><span class="jCAhz ChMk0b"><span class="ryNqvb">De Tinbergen-biografie van Erwin Dekker laat zien hoe werkloosheid tijdens de economische crisis van de jaren dertig een doorslaggevende factor was in Tinbergens denken over economisch beleid.</span></span> <span class="jCAhz ChMk0b"><span class="ryNqvb">Maar ondanks een vergelijkbaar wantrouwen jegens de ongebreidelde krachten van de 'vrije' markt zoals Keynes voorstond, bleef Tinbergens in wezen neoklassieke interpretatie van de werkloosheidsproblematiek zowel voor als na de Tweede Wereldoorlog ambivalent tegenover het keynesianisme, en dus ook tegenover het neoliberale antikeynesianisme uit</span></span> <span class="jCAhz ChMk0b"><span class="ryNqvb">vanaf de jaren 1970.</span></span> <span class="jCAhz ChMk0b"><span class="ryNqvb">Door loonmatiging te propageren om werkloosheid te voorkomen, had Tinbergen grote invloed op het naoorlogse economische beleid, schijnbaar zonder zich bewust te zijn van de evidente nadelen van dat beleid voor de arbeidsproductiviteit en daarmee uiteindelijk voor economische groei en internationale solidariteit.</span></span> <span class="jCAhz ChMk0b"><span class="ryNqvb">Maar zijn invloed zorgde er ook voor dat zijn eigen partij vanaf eind jaren zeventig geen theoretisch onderbouwd antwoord had op de neoliberale, antikeynesiaanse revolutie van eind vorige eeuw, met alle gevolgen van dien.</span></span></p> 2023-09-12T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Alfred Kleinknecht https://tseg.nl/article/view/14742 Tinbergen, de PvdA en het neoliberalisme 2023-05-23T11:03:36+02:00 Leen Hoffman leenhoffman@ziggo.nl Jan Pronk pronk333@gmail.com <p>In recente discussies over de geschiedenis van het neoliberalisme in Nederland is onder andere in dit tijdschrift geopperd dat dit neoliberalisme zijn wortels voor een deel zou hebben ontwikkeld in de Nederlandse sociaaldemocratie, en dat deze terug te voeren zouden zijn op het werk van Jan Tinbergen. In deze bijdrage aan het debat betogen we dat als er al neoliberale wortels te vinden zijn in de Nederlandse sociaaldemocratie, deze niet te vinden zijn bij Tinbergen, en ook niet bij den Uyl.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2023-09-12T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Leen Hoffman, Jan Pronk https://tseg.nl/article/view/14868 Jan Tinbergen, een econoom op zoek naar vrede: Een discussie 2023-06-01T13:07:56+02:00 Erwin Dekker edekker@mercatus.gmu.edu <p>De belangrijkste nalatenschap van Tinbergen zijn expertise-instituten zoals het Centraal Planbureau, haar zusterorganisaties in bijvoorbeeld Turkije en Indonesië, en zoals ik in mijn boek laat zien ook binnen internationale organisaties zoals de VN en het IMF. Dat wil niet zeggen dat socialistische idealen niet leidend waren Jan Tinbergen, maar wel dat zijn invloed op het institutionele vlak een stuk groter is geweest.</p> 2023-09-12T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Erwin Dekker https://tseg.nl/article/view/14505 Workers’ Resistance across Time and Space 2023-05-16T11:08:56+02:00 Rosa Kösters rosa.kosters@iisg.nl Catherine Simpson 11csimpson@gmail.com Jens Aurich jens.aurich@iisg.nl <p>The Hub Global Labour Conflicts provides scholars, students, activists, and other interested audiences with historical and contemporary data on workers’ collective actions. The project is hosted by the International Institute of Social History in Amsterdam and aims to be a central resource for freely accessible labour conflict data from all over the world. By discussing how the Hub has evolved since its launch in 2015, this article reviews its accomplishments so far, its current limitations and potential areas for expansion. From this, we outline the ambition to make the Hub more global and thus even more strongly embedded within ongoing debates in global labour history. Thereby, we hope to introduce new audiences to the available data or enthuse you to contribute to the project.</p> 2023-09-12T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Rosa Kösters, Catherine Simpson, Jens Aurich https://tseg.nl/article/view/14443 Ramona Negrón en Jessica den Oudsten, De grootste slavenhandelaren van Amsterdam. Over Jochem Matthijs en Coenraad Smitt 2023-05-15T10:08:42+02:00 Marcella Schute mcr.schute@roosevelt.nl 2023-09-12T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Marcella Schute https://tseg.nl/article/view/14444 Fons Meijer, Verbonden door rampspoed. Rampen en natievorming in negentiende-eeuws Nederland 2023-05-15T10:31:45+02:00 Ruben Ros r.s.ros@hum.leidenuniv.nl 2023-09-12T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Ruben Ros https://tseg.nl/article/view/14445 Antoinette van der Kuyl, The Dutch Cholera Epidemic of 1832 as Seen through 19th Century Medical Publications 2023-05-15T10:45:00+02:00 Lora Helena Pannekoucke lora.pannekoucke@uantwerpen.be 2023-09-12T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Lora Helena Pannekoucke https://tseg.nl/article/view/14446 Dirk H.A. Kolff, Frans Naerebout (1748-1818) en het Vlissingen van zijn tijd. Loods en burger van een stad in verval 2023-05-15T11:05:44+02:00 Johan Francke bontekoe@zeelandnet.nl 2023-09-12T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Johan Francke https://tseg.nl/article/view/14447 Paul de Beer, De mythe van de arbeidsmarkt 2023-05-15T11:36:02+02:00 Jeroen van Veldhoven jeroen.van.veldhoven@huygens.knaw.nl 2023-09-12T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Jeroen van Veldhoven https://tseg.nl/article/view/14448 Julie M. Powell, Bodies of Work. The First World War and the Transnational Making of Rehabilitation 2023-05-15T11:51:15+02:00 Nathanje Dijkstra N.D.Dijkstra@uu.nl 2023-09-12T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Nathanje Dijkstra https://tseg.nl/article/view/14478 Germán Jiménez Montes, A Dissimulated Trade. Northern European Timber Merchants in Seville (1574-1598) 2023-05-15T13:38:26+02:00 Janna Everaert Janna.Everaert@UGent.be 2023-09-12T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Janna Everaert https://tseg.nl/article/view/14479 Judith Noorman en Robbert Jan van der Maal, Het unieke memorieboek van Maria van Nesse (1588-1650). Nieuwe perspectieven op huishoudelijke consumptie 2023-05-15T13:53:06+02:00 Rozemarijn Moes rozemarijn.moes@ru.nl 2023-09-12T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Rozemarijn Moes https://tseg.nl/article/view/14480 Sebastian Felten, Money in the Dutch Republic. Everyday Practice and Circuits of Exchange 2023-05-15T13:56:34+02:00 Joost Welten joost@welten-mail.nl 2023-09-12T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Joost Welten https://tseg.nl/article/view/14500 A.A.B. van Bemmel et al. (red.), De dam bij Wijk en het Kromme Rijngebied in de middeleeuwen 2023-05-15T14:18:07+02:00 Hans Mol hmol@fryske-akademy.nl 2023-09-12T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Hans Mol https://tseg.nl/article/view/14501 Hugo Soly, Capital at Work in Antwerp’s Golden Age 2023-05-15T15:37:39+02:00 Jan Lucassen lucasjan@xs4all.nl 2023-09-12T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Jan Lucassen https://tseg.nl/article/view/14869 Maarten Prak and Patrick Wallis (eds), Apprenticeship in Early Modern Europe 2023-06-01T14:15:25+02:00 Andrea Caracausi andrea.caracausi@unipd.it 2023-09-12T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Andrea Caracausi https://tseg.nl/article/view/14870 Gert Oostindie (ed.), Colonialism and Slavery. An Alternative History of the Port City of Rotterdam 2023-06-01T14:26:06+02:00 Alice Kinghorn alice.kinghorn@bristol.ac.uk 2023-09-12T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Alice Kinghorn https://tseg.nl/article/view/14871 Jaap Evert Abrahamse and Heidi Deneweth (eds), Transforming Space. Visible and Invisible Changes in Premodern European Cities 2023-06-01T14:35:20+02:00 Bob Pierik b.t.pierik@vu.nl 2023-09-12T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Bob Pierik https://tseg.nl/article/view/14872 Patrick Bek, No Bicycle, No Bus, No Jobs. The Making of Workers’ Mobility in the Netherlands, 1920-1990 2023-06-01T14:47:11+02:00 Ingrid Schepers Ingrid.Schepers@uantwerpen.be 2023-09-12T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Ingrid Schepers https://tseg.nl/article/view/14873 Stuart Jenks and Justyna Wubs-Mrozewicz, Message in a Bottle. Merchants’ Letters, Merchants’ Marks and Conflict Management in 1533-34. A Source Edition 2023-06-01T14:57:53+02:00 Jurriaan Wink jurriaan.wink@vub.be 2023-09-12T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Jurriaan Wink