https://tseg.nl/issue/feed TSEG - The Low Countries Journal of Social and Economic History 2022-12-13T13:10:36+01:00 Astrid Verburg info@tseg.nl Open Journal Systems <p>TSEG - The Low Countries Journal of Social and Economic History is the Dutch-Flemish journal of social and economic history. It is an open access, peer-reviewed, scientific journal which was granted A status/ INT 1 by the European Science Foundation. The journal has a strong interest in the manner in which people in the past have interacted with each other and given shape to social, economic, cultural and political patterns. Key notions here are economic growth, power &amp; (in)equality, group cultures, networks, identity, gender, ethnicity, ecology, trade &amp; technique, entrepreneurship, labour &amp; social movements.</p> https://tseg.nl/article/view/12890 To Be Led Astray? 2022-09-12T12:23:09+02:00 Ariadne Schmidt a.schmidt@hum.leidenuniv.nl Roos Van Oosten r.m.r.van.oosten@arch.leidenuniv.nl Astrid Theerens theerensastrid@gmail.com <p>The Dutch <em>Drankwet</em> (hereinafter: Liquor Act) of 1881, the result of decades of temperance activism, was met with much criticism — little had come of the national legislation’s aim to reduce the consumption of alcohol. Even so, did this also mean that little changed in the sale of alcohol? This article examines how the Liquor Act was implemented locally in Leiden and what impact this had on the sale of alcohol there. To this end, both city council minutes and patent registers are analyzed. Patent registers served as compulsory patent taxes and as licenses for liquor stores and drinking establishments. They provide valuable insight into the variation within the sector for alcohol sales in Leiden throughout the nineteenth century. Our examination shows that, contrary to the criticism of the law, the Liquor Act had both short- and long-term effects on Leiden’s pubscape. It led to a limited decrease in the number of public houses and primarily affected the smallest public houses, often owned by women.</p> 2022-12-13T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Ariadne Schmidt, Roos Van Oosten, Astrid Theerens https://tseg.nl/article/view/10894 Destined to Leave Hindustan for Suriname? 2021-07-04T14:34:23+02:00 Matthijs Kraijo matthijskraijo@gmail.com <p>This article investigates the post-indenture choice of Hindustani indentured labour migrants in Suriname either to settle in Suriname or repatriate to India between 1873 and 1940. Based on extensive demographic statistical analyses and the autobiography of Rahman Mohammed Khan, this research concludes that familial relations, especially those formed in Suriname, had a strong effect on the relative share of Hindustanis settling themselves in Suriname after their contract period. Additionally, this study convincingly proves that the Surinamese context had an important effect on the development of the individual life courses of Hindustanis.</p> 2022-12-13T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Matthijs Kraijo https://tseg.nl/article/view/12917 Investeringscultuur in Nederland 2022-09-16T13:28:42+02:00 Paul Brusse p.brusse@uu.nl <p><strong>Rural investment cultures in a town-based bourgeois society</strong></p> <p> </p> <p>This article is about the investment behaviour of the elite in the Netherlands between 1780 and c.1880. According to the literature, at that time, the Dutch invested their capital mainly in securities. This paper shows, however, that investment behaviour in the city, i.e. Amsterdam, differed from investment behaviour in the countryside, i.e. the provinces of Gelderland and Overijssel. It argues that these differences were culturally determined and that, in this context, it is more accurate to speak of investment culture. Moreover, this paper states that the investment culture of the rural elite was less conservative than that of the urban elite and that this is an indication that the countryside was emancipating from the city.</p> 2022-12-13T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Paul Brusse https://tseg.nl/article/view/13038 Discussiedossier Kolonialisme en racisme: Een inleiding 2022-09-27T16:34:27+02:00 Matthias van Rossum mvr@iisg.nl <p>In veel opzichten markeren de publicatie en bespreking van de essaybundel <em>Kolonialisme en racisme. Een postkoloniale kroniek</em> een langverdiende vorm van historiografische genoegdoening. Zijn onderzoek naar arbeid, precariteit, dwang en kapitalisme heeft Jan Breman tot een beroemdheid gemaakt in grote delen van de wereld. Terwijl zijn werk in met name India, Indonesië en andere voormalige gekoloniseerde landen grote bekendheid geniet, is het in Nederland lang tot de marges van de historische discipline veroordeeld geweest.</p> 2022-12-13T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Matthias van Rossum https://tseg.nl/article/view/13103 Sekse in de koloniale geschiedschrijving 2022-10-03T14:02:23+02:00 Elise van Nederveen Meerkerk e.j.v.vannederveenmeerkerk@uu.nl <p>Jan Bremans nieuwste bundel geeft een prachtig inzicht in het belang van het bestuderen klasse en ras in de Nederlandse en Belgische koloniale geschiedenis. Dit besprekingsartikel betoogt echter dat Breman er goed aan had gedaan nóg een analytische categorie in zijn werk te betrekken: sekse/gender. Aan de hand van drie voorbeelden uit ons koloniale en postkoloniale verleden wordt duidelijk gemaakt hoezeer het toepassen van een genderblik het begrip over historisch en hedendaags racisme kan verrijken.</p> 2022-12-13T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Elise van Nederveen Meerkerk https://tseg.nl/article/view/13104 Over verschuivende blinde vlekken en de dilemma’s van linkse politiek in een postkoloniaal tijdperk 2022-10-03T15:02:54+02:00 Eline Mestdagh Eline.Mestdagh@UGent.be <p>‘Mijn beide ouders stammen uit een schippersgeslacht’. Met die enigszins onverwachte woorden start Jan Bremans ‘ten geleide’ bij zijn recente bundeling essays, uitgegeven onder de titel ‘Kolonialisme en Racisme’. Eerder dan een introductie van een duidelijk wetenschappelijk programma of een analytische inleiding op zijn werk, leest de 'ten geleide' als een intieme familiegeschiedenis, die Jan helpt zichzelf sociologisch te situeren in de inmiddels steeds diverser wordende Nederlandse samenleving. Die keuze getuigt van een sterk bewustzijn van de invloed van de eigen levensloop en ervaringen op de blik waarmee onderzoekers naar de wereld kijken. We kunnen, stelt Jan, subjectieve elementen waaronder ‘de herkomst en de klasse’ van sociale wetenschappers niet wegdenken wanneer we hun wetenschappelijke relaas proberen te begrijpen.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2022-12-13T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Eline Mestdagh https://tseg.nl/article/view/13144 Kapitalisme en racisme: een intieme relatie van continuïteit en verandering 2022-10-07T08:15:10+02:00 Luisa Steur L.J.Steur@uva.nl <p><em>Kolonialisme en Racisme </em>is een boek dat uit de pas loopt met hedendaagse debatten over deze onderwerpen binnen de antropologie/sociologie en in activistische kringen. Dat is soms ongemakkelijk maar vaak inspirerend, vooral wanneer Jan Breman het belang benadrukt van het analyseren van racisme op het niveau van het mondiale kapitalisme. Het boek toont racisme in dienst van de wereldwijde uitbuiting van arbeid, die in gebieden buiten het directe gezichtsveld van de Nederlandse lezer haar meest extreme, dodelijke excessen blijft tonen. Ik ga graag de dialoog aan met Jan Breman over de inzichten die hij in zijn boek aandraagt en in die context wil ik ook een kwestie aansnijden die ik bijzonder opvallend vind: dat we momenteel in de paradoxale situatie zijn beland dat de grotendeels witte, liberale eigenaren en beheerders van het kapitaal – diegenen die in Jan Bremans boek nog zo duidelijk naar voren komen als actieve organisatoren van racistisch gedachtegoed en racistische wetten – zich inmiddels voordoen als grote voorstanders van antiracisme. En dat terwijl gevestigde linkse partijen en antiracistisch activisme nu vaak op gespannen voet staan. Voortbouwend op Jan Bremans historiserende en antropologische methode en mijn eigen onderzoek in Kerala en Cuba, zal ik ook ingaan op hoe we in deze paradoxale situatie terecht zijn gekomen – en hoe dat aansluit bij het laatste hoofdstuk van <em>Kolonialisme en Racisme.</em></p> 2022-12-13T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Luisa Steur https://tseg.nl/article/view/12925 Jan Breman, het racisme, het kolonialisme en de sociale kwestie 2022-09-19T14:12:32+02:00 Marcel van der Linden mvl@iisg.nl <p>In Kolonialisme en racisme heeft Jan Breman veertien opstellen van eigen hand verzameld waarvan de helft niet eerder gepubliceerd werd. Als inleiding heeft hij daar nog enkele fragmenten uit zijn autobiografie bij opgenomen die duidelijk maken waar hij vandaan komt en wat hem drijft. De bundel is helder geschreven en kent, ondanks het brede scala van behandelde onderwerpen, enkele duidelijke lijnen. In het bijzonder drie thema’s komen uitgebreid aan de orde: de sociale kwestie, de koloniale kwestie en de verbanden tussen beide. Jan meent dat deze vraagstukken een geschiedenis van minstens tweehonderd jaar kennen en dat ze verklaard moeten worden uit de economische verhoudingen en politieke culturen binnen het wereldkapitalisme – of, zoals hij meerdere keren zegt – het imperialisme.</p> 2022-12-13T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Marcel van der Linden https://tseg.nl/article/view/13148 Discussiedossier Kolonialisme en racisme: een reactie 2022-10-07T13:37:26+02:00 Jan Breman J.C.Breman@uva.nl <p>De bespreking van mijn boek over kolonialisme en racisme in een forum discussie eind vorig jaar op het IISG heeft een schriftelijke neerslag gekregen waarvoor ik de leden van het panel op de bijeenkomst erkentelijk ben. Zij waren in hun commentaar aan een limiet naar omvang gebonden en ook dit weerwoord is aan begrenzing onderhevig. Niet alleen naar lengte maar eveneens, met het oog op voorgenomen plaatsing, in tijd. Hun doordachte kanttekeningen vergen grondiger beschouwing en uitweiding dan een beknopt antwoord toestaat. Naar ik hoop is onze wisseling van mening het begin van een voortgaande discussie.</p> 2022-12-13T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Jan Breman https://tseg.nl/article/view/13099 Jelena Dobbels, Building a Profession. A History of General Contractors in Belgium (1870-1970) 2022-10-03T11:27:32+02:00 Eva Weyns eva.weyns@vai.be 2022-12-13T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Eva Weyns https://tseg.nl/article/view/13015 Nele Beyens, Els Borst. Medicus in de politiek 2022-09-27T15:12:51+02:00 Paul van Trigt p.w.van.trigt@hum.leidenuniv.nl 2022-12-13T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Paul van Trigt https://tseg.nl/article/view/13032 Bram Bouwens, Makelaars in kennis. De geschiedenis van Swets & Zeitlinger, 1901-2014 2022-09-27T15:43:44+02:00 Dick van Lente vanlente@eshcc.eur.nl 2022-12-13T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Dick van Lente https://tseg.nl/article/view/12998 Arnaud-Dominique Houte, Propriété défendue. La société française à l’épreuve du vol, XIVe-XXe siècle 2022-09-27T14:34:25+02:00 Jan Julia Zurné janjulia.zurne@ru.nl 2022-12-13T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Jan Julia Zurné https://tseg.nl/article/view/12994 Dick Hollander, De Verenigde Staten van Utrecht. De Geschiedenis van de Utrechtse Migrantenraad (1972-1978) 2022-09-27T14:27:27+02:00 Floris Vermeulen f.f.vermeulen@uva.nl 2022-12-13T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Floris Vermeulen https://tseg.nl/article/view/13027 Henk Slechte, Laat me niet lachen! Spotbeeld van de Nederlandse geschiedenis, van 1570 tot nu 2022-09-27T15:37:54+02:00 Anne-Laure Van Bruaene Annelaure.VanBruaene@UGent.be 2022-12-13T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Anne-Laure Van Bruaene https://tseg.nl/article/view/13004 Elles Bulder, Marijn Molema en Vincent Tassenaar (red.), Spitten in de economische, sociale en regionale geschiedenis. Essays opgedragen aan prof. dr. Maarten Duijvendak bij zijn emeritaat 2022-09-27T14:42:07+02:00 Arnoud-Jan Bijsterveld A.J.A.Bijsterveld@tilburguniversity.edu 2022-12-13T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Arnoud-Jan Bijsterveld https://tseg.nl/article/view/13005 Johan Wambacq, Kats! Of hoe in de vroege negentiende eeuw een Brusselse theatermaker aan de wieg van het socialisme stond 2022-09-27T14:51:06+02:00 Sarah J. Adams Sarah.Adams@UGent.be 2022-12-13T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Sarah J. Adams https://tseg.nl/article/view/13054 Charlotte Berry, The Margins of Late Medieval London, 1430-1541 2022-09-29T10:30:47+02:00 Sanne Muurling sanne.muurling@ru.nl 2022-12-13T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Sanne Muurling https://tseg.nl/article/view/13056 Mario Damen and Kim Overlaet (eds), Constructing and Representing Territory in Late Medieval and Early Modern Europe 2022-09-29T10:51:09+02:00 Arnoud Jensen Arnoud.jensen@uantwerpen.be 2022-12-13T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Arnoud Jensen https://tseg.nl/article/view/12991 Victor Enthoven (ed.), Nederland in last. Vijfhonderd jaar overheidsfinanciën in de Lage Landen, 1500-2000 2022-09-27T14:23:39+02:00 Yannis Skalli-Housseini Yannis.Skalli-Housseini@vub.be 2022-12-13T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Yannis Skalli-Housseini https://tseg.nl/article/view/13011 Jaap W. Focke Machseh Lajesoumim. A Jewish Orphanage in the City of Leiden, 1890-1943 2022-09-27T15:07:04+02:00 Miriam Keesing miriam@dokin.nl 2022-12-13T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Miriam Keesing https://tseg.nl/article/view/13006 Katherine L. French, Household Goods and Good Households in Late Medieval London Consumption and Domesticity after the Plague 2022-09-27T14:59:20+02:00 Julie De Groot julie.degroot@uantwerpen.be 2022-12-13T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Julie De Groot https://tseg.nl/article/view/13102 Benoît Henriet, Colonial Impotence, Virtue and Violence in a Congolese Concession (1911-1940) 2022-10-03T11:50:52+02:00 Piet Clement piet.clement@gmail.com 2022-12-13T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Piet Clement https://tseg.nl/article/view/13052 Andrea C. Mosterman, Spaces of Enslavement. A History of Slavery and Resistance in Dutch New York 2022-09-29T10:19:20+02:00 BJ Lillis blillis@princeton.edu 2022-12-13T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 BJ Lillis https://tseg.nl/article/view/13023 Delphine Sirks, Fire and Life Insurance in the Dutch Republic. Development and Legal Aspects 2022-09-27T15:32:18+02:00 Robin Pearson R.Pearson@hull.ac.uk 2022-12-13T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Robin Pearson https://tseg.nl/article/view/13022 Adam Sundberg, Natural Disaster at the Closing of the Dutch Golden Age: Floods, Worms and Cattle Plague 2022-09-27T15:21:25+02:00 Jessica Dijkman j.dijkman@uu.nl 2022-12-13T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Jessica Dijkman https://tseg.nl/article/view/13101 Sven Van Melkebeke, Dissimilar Coffee Frontiers. Mobilizing Labor and Land in the Lake Kivu Region, Congo and Rwanda (1918-1960/62) 2022-10-03T11:39:56+02:00 Pim de Zwart pim.dezwart@wur.nl 2022-12-13T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Pim de Zwart