Inleiding ‘Het androcentrisme voorbij? 25 jaar gender en sociale geschiedenis’

Author(s)

  • Jessica Dijkman Universiteit Utrecht
  • Hilde Greefs Universiteit Antwerpen

DOI:

https://doi.org/10.18352/tseg.1142

Abstract

Op 30 november 2018 nam Ad Knotter afscheid als directeur van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg en hoogleraar in de vergelijkende regionale geschiedenis aan de Universiteit Maastricht. Naar aanleiding van zijn afscheid werd een symposium georganiseerd onder de titel ‘Veel bijgeleerd …? Of: zijn wij het androcentrisme in de geschiedschrijving voorbij?’ Dit themanummer van TSEG presenteert, naast een bewerkte versie van de afscheidsrede van Ad Knotter, drie bijdragen aan dit symposium.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

  • Jessica Dijkman, Universiteit Utrecht
    Jessica Dijkman (1960) is universitair docent sociale en economische geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich op de pre-industriële tijd en heeft veelal een comparatieve insteek. Momenteel bestudeert zij hongersnoden en voedselcrises in middeleeuws en vroegmodern Europa. Eerder onderzoek had betrekking op het functioneren van goederenmarkten in middeleeuws Holland en de organisatie van arbeid in middeleeuws Europa en de islamitische wereld. Recent publiceerde zij (met Bas van Leeuwen) de bundel An Economic History of Famine Resilience (Routledge: Londen en New York 2020).
  • Hilde Greefs, Universiteit Antwerpen
    Hilde Greefs is hoogleraar sociale geschiedenis aan de Universiteit van Antwerpen en is verbonden aan het Centrum voor Stadsgeschiedenis. Haar onderzoek richt zich op de moderne tijd, en meer specifiek op de lange negentiende eeuw, met een bijzondere belangstelling voor migratie en sociale en economische veerkracht en netwerken. Tot haar recente publicaties behoort de bundel: Hilde Greefs en Anne Winter (ed.), Migration Policies and Materialities of Identification in European Cities. Papers and Gates, 1500-1930s, (Routledge: Londen en New York 2018).

Downloads

Published

2020-06-05

How to Cite

Inleiding ‘Het androcentrisme voorbij? 25 jaar gender en sociale geschiedenis’. (2020). TSEG - The Low Countries Journal of Social and Economic History, 17(1), 5-14. https://doi.org/10.18352/tseg.1142